şirket Profili

şirket Profili

şirket Profili

1997’deki kuruluşundan bu yana Dailywell, tüketicilerinin yaşamını iyileştirmenin yollarını sürekli olarak geliştirmektedir. Nazik bilinçte ısrar etmeye bağlı kal; Dailywell, araştırma, geliştirme, üretim, kalite güvencesi ve pazarlama dahil olmak üzere her yönüyle mükemmelliği talep ediyor. Dailywell, yönetim ekibini güçlendirmeye ve uzun süreli operasyonun temelini atmak için yetenekli kişileri beslemeye devam ediyor. Dailywell'in uzmanlığı, ileri teknolojisi ve organizasyon yönetimi bu mükemmel fikrin itici güçleridir. Bir anahtar mutluluğu belirlemek için bir tahriktir, enerji parmağınızın ucuyla etkinleştirilir; Enfes vizyonlar gerçekleştirilir ve dünyanın her köşesine yayılır. Anahtarın lider markası olan Dailywell, Tayvan merkezli ve insanlık ve teknik gelişme endişesiyle dünyaya uzanıyor. Dailywell'de mutluluk ve mükemmellik her gün birbirine bağlanır.

Geliştirme, üretim ve sosyal katkı ruhunda 20 yıldan fazla deneyime sahip olan kurucular, 1997 yılının Mart ayında Dailywell'i kurdu. Profesyonel gelişmeler ve ileri kalite ile Dailywell, ISO 9001, UL, CSA ve TÜV sertifikalarının onayını aldı. Büyüyen üretim kapasitesi ve ekipman genişlemesiyle, Ekim 2000'de Çin'deki ikinci fabrikamızı kurduk. Üretim miktarlarındaki devam eden artışı karşılamak için, Dailywell çalışan sayısını yaklaşık 600 kişiye çıkardı. Uzun vadede profesyonelliğin inovasyonunu ve gelişimini devraldık. Dailywell, ne kadar zorlukla karşılaşılırsa yaşatılsın, kalitenin kesinliği konusunda ısrar ediyor. '' Profesyonellik '', '' hizmet '' 've' 'zorluklarla yüzleşme istekliliği' ', Dailywell'in en iyi ürün ve hizmetleri sağlamak için yürüttüğü temel tutumdur.

Yakın gelecekte, Dailywell, pazardaki zorluklarla yüzleşmek için önde gelen kaliteli ürünler ve çeşitlendirilmiş fikirlerin dünya çapında yaygınlaştırılması vizyonuyla "uluslararasılaşma" "profesyonellik" ve "çeşitlilik" hedeflerine doğru ilerlemektedir. Sonunda Dailywell şirketin uluslararası marka imajını yükseltir ve en güvenilir ortak olur! Bir anahtar ararken, '' Dailywell '' ilk tercihiniz!

Her zaman inanıyoruz ......
Sadece tutarsız yaratıcılık müşterilerin ihtiyaçlarını karşılar.
Sadece kalitenin ısrarı ürünlerin istikrarını sağlayabilir.
Sadece esnek bir tepki pazarın çekirdeğine geçebilir.
Sadece iyi hizmet müşterinin güvenini kazanabilir.

Market

Pazarlamada verimlilik her şeydir

Öncelikle müşteri talebini belirleyen pazar liderliği! Bu nedenle, kaliteli hizmet gelgitiyle, hızlı düşünme ve esnek cevap verme yeteneği ile en uygun gereksinimi sağlıyoruz. Bu sadece Dailywell'in pazarlaması değil aynı zamanda şirketin tüm ilkesidir. Dailywell'in sunduğu harika bir şey.

Derinden inanıyoruz
“Senin sorunun bizim sorumluluğumuz”

Pazarlamada verimlilik her şeydir

RD ve KG
RD & QA

Çatışma, uzlaşma ve ilerleme, Ar-Ge üçlemesidir. Dailywell'de, araştırma ve geliştirme departmanındaki mühendisler her zaman müşterilerinden daha derin düşünmüşlerdir.


RD & QA

Daha fazla bilgi ve mükemmellik peşinde koşma arzusuyla, yaratıcılıklarını savundular ve teknolojiye bağlanan anahtarlar yaptılar.


RD & QA

Dailywell, ürünlerin istikrarı ve kalitesi konusunda ısrar ediyor. Eylül 1997 ve Haziran 2000'de Dailywell, sırasıyla ISO9002 ve ISO9001 uluslararası standart sertifikalarını geçti.

Çatışma Mineralleri

Kongo Cumhuriyeti’ndeki silahlı gruplar son yıllarda yerel madencilik operasyonlarının kontrolünü ele geçirmiş ve gelirlerini çıkarlarını artırmak için kullanmaktadır. Sonuç olarak, madencilik operasyonlarına genellikle silahlı çatışmalar ve uluslararası toplumun dikkatini çeken ciddi insan hakları ihlalleri eşlik ediyor. Uluslararası insan hakları konusunda Dailywell, silahlı çatışma ve insan hakları ihlali ("Çatışma Mineralleri") yoluyla çıkarılan minerallerle ilgili aşağıdaki beyanları yapar:


  • Dailywell, tedarikçilerinden, ürünlerinin Kongo Cumhuriyeti'nden altın (Au), tantal (Ta), kalay (Sn), tungsten (W) içerip içermediğini doğrulamak için gereken özen göstermelerini istemek de dahil olmak üzere, Conflict Minerals'i kullanmaktan kaçınmak için gerekli önlemleri alacaktır.
  • Dailywell, tedarikçilerinden, mevcut eriticilerinden benzer bir çatışmasız durum elde etmek için denetimlerde bulunmalarını talep ederek, Uyuşmazlık İçermeyen Smelter Programına (CFSP) ve diğer sektöre geçmeden onaysız eritme alanlarına geçmelerini bekliyor. Dailywell, tedarikçinin ürününde kullanılmış olan Uyuşmazlık Metallerinin yerini almak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

Dailywell, etkisini azaltmak için Çatışma Minerallerinin kullanımını izlemeye devam edecek.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

tüzel   Sosyal   sorumluluk   Politika

Dailywell Electronics Co. Ltd; çalışan bakımı, çalışan sağlığı, çevre koruma, güvenlik ve sosyal katılım, iyi kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal sürdürülebilir operasyonların peşinde kararlıdır. İnsancıl bakımı uygulamak, mükemmel bir çalışma ortamı ve sosyal sorumluluk politikası oluşturmak için, Dailywell Electronics Co. Ltd, ilgili ürünlerin tasarım, üretim, satış ve müşterileri için satış sonrası hizmet verecek, aşağıdaki davranış kurallarına uyacaktır.

1.Labor

(1) Çocuk işçiliği yok

Çocukların korunması için, yaşın altındaki bir işçi çalıştırılamaz.
hangisi daha katı ise 15 veya ülkenin asgari yasal yaşı.

(2) Zorla çalıştırma yok

        Şirket dahil, zorunlu çalışma ve başka bir zorlama yapılmayacaktır.
ceza, zihinsel ve fiziksel kötü muamele, sözlü şiddet, bankanın feshi
mevduat, kişisel kimlik belgeleri veya diğer yasa dışı işler.

(3) Çalışma saatleri ve ücretlendirme

Çalışanlara, normal çalışma veya fazla mesai sürelerinin uyması gerektiğinden emin oluruz.
EICC ve yerel yasalara. Ancak, fazla mesai saatlerinin değişmesine izin verilmeli
iş operasyon ihtiyaçları için uygulanabilir. Çalışanlara hak ettiği değeri sunacağız
dinlenme ve fazla mesai tazminatı.

Yerel temelden daha az olmamak üzere yasal bir ücret politikası oluşturma sözü veriyoruz.
ücret ve yasal çalışanların refahı.

(4) Örgütlenme özgürlüğü

Tüm çalışanlar, sendikaya örgütlenme veya katılma hakkına sahiptir. Şirket olacak
bu hakka saygı göstermeli ve personeli, serbest oldukları konusunda etkili bir şekilde bilgilendirmelidir.
seçtikleri bir kuruma katılmak ve bunu yapmakla sonuçlanmayacak
bunlar üzerindeki olumsuz sonuçlar veya şirkete misilleme yapılması. Şirket
hiçbir şekilde kuruluşa, işleyişe veya yönetime müdahale etmemelidir.
bu tür işçi örgütleri veya toplu iş sözleşmesi.

İletişim kanalları sağlarız ve hiçbir personelin çalışmadığından emin oluruz
çalışanların güvence altına alınması için ayrımcılığa, tacize veya gözaltına maruz bırakılma
şirketle iletişim kurabilir.

(5) Ayrımcılık yapılmaması

Şirket çalışanlarının herhangi bir işte ayrımcılığa uğramaması yasaktır.
iş başvurusunda bulunan başvuru sahibi veya çalışan, tazminat kararı, terfi,
eğitim fırsatı ve diğer ilgili sosyal haklar yarış temelinde, ulusal
köken, din, kast, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi ilişki, sendika
özel çalışma ortamı koşulları olmadıkça üyelik ve sakatlık
ve / veya çalışanların korunmasına ilişkin diğer makul takdir yetkisi.

2. Sağlık ve Güvenlik

Her çalışanın güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmasına izin verilmelidir,
ilgili İş Güvenliği ve Sağlığı yasalarının gereklilikleri ile uyumlu, OHSAS
18001 iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemi ve uluslararası KSS
düzenleme. Önlemek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı standardı sağlıyoruz
iş kazasında çalışan işçilerin ve risk faktörlerinin azaltılması
çalışma ortamı.

3.Environment

ISO 14001’e uymayı taahhüt ediyoruz veya
tam bir kanıtı sağlayan sistematik çevre yönetim sistemi
çevresel koşulların sürekli iyileştirilmesi. Biz odaklanmak
çevre yönetimi ve operasyonlarının entegrasyonu ile yüksek kalitenin sağlanması
ürün, servis ve yüksek değerli müşteri hizmetleri.

4. Yönetim Sistemi

Yönetim sisteminin kapsamını ve içeriğini kabul edeceğiz veya kuracağız.
bu anlaşma. Yönetim sisteminin aşağıdakileri karşıladığından emin olmalıyız
Gereksinimler.

(1) Şirketin ürün düzenlemeleri ve müşterileri ile tutarlıyız
Gereksinimler.
(2) Bu taahhüdün ilgili hükümlerine uyuyoruz.
(3) Yönetimle ilgili taahhüdü tanımlamalı ve azaltmalıyız.
risk. Ek olarak, yönetim sistemi sürekli olarak iyileştirilmeye ihtiyaç duyar.

5.Ethics

(1) İş bütünlüğü

Etik, dürüst, yükümlülüklerini yerine getirme ve yerine getirme bütünlüğü ve
tüm çalışanların kişisel ve işten kaynaklanan çatışmaları ve çıkarları önlemesini istedi.

(2) Yanlış avantaj yok

Tüm çalışanların herhangi bir menfaat teklifini teklif etmesini ve kabul etmesini zorunlu tutmalıdır
Kurumsal ortaklardan özellikle bu ilgi, iş hedefini tehlikeye atabilir
ve tarafsız karar. Ve iş bütünlüğü ilkesini ihlal etmekten kaçının,
rüşvet, dolandırıcılık vb. dahil.

(3) Bilgilerin ifşası

Şirket öncül ve yasal normlarını ihlal etmeden, şirket
Bütünleşme, paydaşlarla iletişim içeriğini duyurur.

(4) Fikri mülkiyet hakları

Tüm çalışanlar, ilgili yasa ve yönetmeliklere uymaya söz vermelidir.
Fikri Mülkiyet Hakları.

(5) Adil ticaret, reklam ve rekabet

Adil ticarete bağlılık, herhangi bir yanlış reklam ve yasadışı kullanım şekli kullanmama
pazarda rekabet edebilmek için rekabet.

(6) Kimliğin korunması

Ticari sır, iş ve teknoloji ile ilgili bilgilerin korunması
Müşteri, tedarikçiler ve üçüncü şahıslar, bunları üçüncü şahıslara ifşa etmemek için
izinsiz.

Basın bülteni