Bedrijfsprofiel | Hoogwaardige Tuimelschakelaar, Kiepschakelaar & Metaalschakelaar Fabrikant | DAILYWELL ELECTRONICS CO., LTD.

DAILYWELL - Professionele schakelfabrikant / Gemaakt in Taiwan Elektronische schakelaars fabrikant voor componenten en accessoires | DAILYWELL ELECTRONICS CO., LTD.

Algemeen directeur van DAILYWELL, Allen Yen

Bedrijfsprofiel

DAILYWELL - Professionele schakelfabrikant

Sinds 1997 is DAILYWELL voortdurend bezig met het ontwikkelen van manieren om het leven van onze consumenten te verbeteren. Blijf vasthouden aan vriendelijk bewustzijn, DAILYWELL streeft naar perfectie op alle gebieden, inclusief onderzoek, ontwikkeling, productie, kwaliteitsborging en marketing. DAILYWELL blijft het managementteam versterken en getalenteerde personen koesteren om de basis te leggen voor langdurige bedrijfsvoering. De expertise, geavanceerde technologie en organisatiemanagement van DAILYWELL zijn de drijvende krachten achter dit perfecte idee. Een schakelaar is een aandrijving om geluk te bepalen, de energie wordt geactiveerd met een vingerknip; de prachtige visies worden gerealiseerd en uitgebreid naar elke hoek van de wereld. Als het toonaangevende merk van schakelaars, DAILYWELL heeft zijn basis in Taiwan en reikt uit naar de wereld met aandacht voor menselijkheid en technische ontwikkeling. In DAILYWELL, geluk en perfectie zijn met elkaar verbonden in elke dag.


'DAILYWELL' heeft pionierswerk verricht door maagdelijke gronden te openen en meer dan 20 jaar ervaring op te bouwen. We willen altijd dienen en bijdragen aan de samenleving. Met professionele ontwikkelingen en geavanceerde kwaliteit heeft DAILYWELL goedkeuring gekregen voor ISO 9001, UL, CSA en TUV certificaten. Met groeiende productiecapaciteit en uitbreiding van apparatuur hebben we onze tweede fabriek in China opgericht in oktober 2000. Om te voldoen aan de voortdurende toename van de productieaantallen, heeft DAILYWELL het aantal werknemers verhoogd tot ongeveer 600 mensen. We hebben de innovatie en de ontwikkeling van professionaliteit op de lange termijn geërfd. Hoeveel moeilijkheden er ook moeten worden overwonnen, DAILYWELL blijft vasthouden aan de striktheid van kwaliteit. ''Professionalisme'', ''service'' en ''bereidheid om uitdagingen aan te gaan" zijn de belangrijkste houding die DAILYWELL handhaaft om de beste producten en diensten te leveren.
 
In de nabije toekomst gaat DAILYWELL vooruit naar de doelen van "internationalisering", "professionaliteit" en "diversificatie" met een verbrede wereldwijde visie op toonaangevende kwaliteitsproducten en gediversifieerde ideeën om marktuitdagingen het hoofd te bieden. Uiteindelijk zal DAILYWELL het internationale merkimago van het bedrijf upgraden en de meest betrouwbare partner worden! Als u op zoek bent naar een schakelaar, is 'Dailywell' uw eerste keuze!
 
We geloven altijd......
Alleen inconsistente creativiteit voldoet aan de behoeften van klanten.
Alleen vasthouden aan kwaliteit kan de stabiliteit van producten waarborgen.
Alleen een flexibele reactie kan doordringen tot de kern van de markt.
Alleen goede service kan het vertrouwen van de klant verkrijgen.

Markt

In Marketing is efficiëntie alles.

De eerste die de vraag van de klant bepaalt, leidt de markt! Daarom bieden wij u met de stroom van hoogwaardige service de meest geschikte vereiste met snelle denkwijze en het vermogen om flexibel te reageren. Dit is niet alleen de marketing van DAILYWELL, maar ook het principe van het hele bedrijf. Grote tevredenheid is wat DAILYWELL biedt.

Wij geloven diep
"Uw probleem is onze verantwoordelijkheid"

marktdistributie

Conflictmineralen

Terwijl gewapende groepen in de Republiek Congo de controle hebben overgenomen van lokale mijnbouwoperaties in de afgelopen jaren en de opbrengsten gebruiken om hun belangen verder te bevorderen. Als gevolg hiervan gaan mijnbouwoperaties vaak gepaard met gewapende conflicten en ernstige schendingen van de mensenrechten die de aandacht hebben getrokken van de internationale gemeenschap. Met betrekking tot internationale mensenrechten, maakt DAILYWELL hierbij de volgende verklaring met betrekking tot mineralen die worden gewonnen door middel van gewapende conflicten en schendingen van de mensenrechten ("Conflictmineralen"):


  • 'Dailywell' zal maatregelen nemen om het gebruik van Conflict Minerals te vermijden, waaronder het vragen aan leveranciers om due diligence uit te voeren om te bevestigen of hun producten goud (Au), tantalum (Ta), tin (Sn), wolfraam (W) uit de Republiek Congo bevatten.
  • DAILYWELL verwacht van haar leveranciers dat ze overstappen naar het Conflict Free Smelter Program (CFSP) en andere door de industrie gevalideerde conflictvrije smelters, door hun bestaande smelters te laten auditen om een vergelijkbare conflictvrije status te bereiken. DAILYWELL zal alle nodige maatregelen nemen om Conflict Metals, indien aanwezig, die in het product van de leverancier worden gebruikt, te vervangen.

DAILYWELL zal het gebruik van Conflict Minerals blijven monitoren om de impact te verminderen.

Beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bedrijfs- Sociaal Verantwoordelijkheid Beleid

DAILYWELL Electronics Co. Ltd is toegewijd aan zorg voor werknemers, werknemersgezondheid, milieubescherming, veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid, goede bedrijfssociale verantwoordelijkheid en het streven naar duurzame bedrijfsvoering. Om menselijke zorg te implementeren, een uitstekende werkomgeving en een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid te creëren, zal DAILYWELL Electronics Co. Ltd zich houden aan de volgende gedragscode bij het ontwerpen, produceren, verkopen van gerelateerde producten en het bieden van klantenservice.

1. Arbeid

(1) Geen kinderarbeid

      Voor de bescherming van kinderen is het niet toegestaan om een werknemer onder de leeftijd van
in dienst te nemen, of de wettelijke minimumleeftijd van het land, afhankelijk van welke strenger is.

(2) Geen gedwongen arbeid

       Er mag geen sprake zijn van gedwongen arbeid en andere gerelateerde dwang, inclusief lijfstraffen
mentale en fysieke mishandeling, verbale agressie, beslaglegging op bank
deposito's, persoonlijke identiteitsdocumenten of andere illegale praktijken.

(3) Werkuren en beloning

Wij verzekeren werknemers dat de reguliere werkuren of overuren moeten voldoen
      aan de EICC en lokale wetten.Echter, de overuren moeten toegestaan worden om te veranderen 
      naar behoefte van de bedrijfsvoering.Wij zullen werknemers de verdiende
      rust- en overurencompensatie aanbieden.

      Wij beloven een wettelijk beloningsbeleid te hanteren, niet minder dan het lokale basis
      loon en wettelijke werknemersvoorzieningen.

(4) Vrijheid van vereniging

      Alle werknemers hebben het recht om zich te organiseren of zich aan te sluiten bij een vakbond.Het bedrijf zal
      dit recht respecteren en het personeel effectief informeren dat ze vrij zijn om
      zich aan te sluiten bij een organisatie naar keuze en dat dit niet zal leiden tot
      enige negatieve gevolgen voor hen of vergelding van het bedrijf.Het bedrijf
      zal op geen enkele manier ingrijpen in de oprichting, werking of administratie
      van dergelijke werknemersorganisaties of collectieve onderhandelingen.

      We zullen communicatiekanalen bieden en ervoor zorgen dat personeel niet
      wordt blootgesteld aan discriminatie, intimidatie of pesterijen, zodat werknemers
      kunnen communiceren met het bedrijf.

(5) Geen discriminatie

Het is verboden voor het in dienst nemen van eenheden van het bedrijf welke baan dan ook te discrimineren
      sollicitant of werknemer van hun sollicitatie, beloningsbesluit, promotie,
      opleidingsmogelijkheden en andere gerelateerde welzijnsrechten op basis van ras, nationaal
      afkomst, religie, kaste, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbond
     lidmaatschap en arbeidsongeschiktheid tenzij de bijzondere omstandigheden van de werkomgeving
      en/of andere redelijke discretie voor de bescherming van werknemers.

2. Gezondheid en Veiligheid

Elke werknemer moet worden toegestaan om te werken in een veilige en gezonde werkomgeving,
in overeenstemming met de eisen van gerelateerde Arbeidsveiligheid en Gezondheidswetten, OHSAS
18001 arbeidsveiligheid en gezondheidsbeheersysteem, en internationale CSR
regelgeving.Wij bieden een veilige en gezonde werkomgeving om
   werknemers te beschermen tegen arbeidsongevallen en de risicofactoren van
   werkomgeving te verminderen.

3. Omgeving

   Wij zijn toegewijd aan naleving van ISO 14001, of we zouden een
   systematisch milieubeheersysteem moeten opzetten dat volledig bewijs levert van
   de voortdurende verbetering van milieutoestanden.Wij richten ons op de
integratie van milieubeheer en operaties om hoogwaardige
producten, service en klantenservice met hoge waarde te bieden.

4. Beheersysteem

   Wij zullen het bereik en de inhoud van het managementsysteem aannemen of vaststellen op
   deze overeenkomst.We moeten ervoor zorgen dat het managementsysteem voldoet aan de volgende
   vereisten.

   (1) Wij zijn consistent met de productregels van het bedrijf en de klant 
         vereisten.
   (2) Wij voldoen aan de relevante bepalingen van deze toewijding.
   (3) Wij moeten de toewijding identificeren en verminderen die verband houdt met het beheer
         risico.Daarnaast heeft het managementsysteem voortdurende verbetering nodig.

5.Ethiek

(1) Zakelijke integriteit

      Moet ethisch, eerlijk, integer zijn om zijn verplichtingen uit te voeren en na te komen, en
      vereist dat alle werknemers conflicten en belangen vermijden die voortvloeien uit persoonlijke en werkgerelateerde zaken.

(2) Geen oneerlijk voordeel

      Alle werknemers moeten verplicht worden om geen enkele vorm van belang
aan te bieden of te accepteren van zakelijke partners, vooral als deze belangen de zakelijke doelstellingen
en onpartijdige beslissingen in gevaar kunnen brengen.En vermijd het schenden van het principe van zakelijke integriteit,
      inclusief omkoping, fraude en dergelijke.

(3) Openbaarmaking van informatie

Zonder de bedrijfspremisse en wettelijke norm te schenden, zal het bedrijf op eigen initiatief
      en integriteit aankondigen van alle communicatie-inhoud met de belanghebbenden.

(4) Intellectuele eigendomsrechten

      Alle werknemers moeten beloven zich te houden aan de relevante wetten en voorschriften met betrekking tot
      intellectuele eigendomsrechten.

(5) Eerlijke handel, reclame en concurrentie

      Toewijding aan eerlijke handel, geen enkele vorm van valse reclame en onwettige
      concurrentie te gebruiken om te concurreren op de markt.

(6) Bescherming van identiteit

Bescherm de handelsgeheimen, zakelijke en technologiegerelateerde informatie van
klanten, leveranciers en derden, niet om ze aan derden
zonder toestemming bekend te maken.