Poprodejní servis

Poprodejní servis

Poprodejní servis

Společnost Dailywell Electronics Co. Ltd důsledně dodržovala zásady „Zákazník na prvním místě, Kvalita na prvním místě“, zejména extrémně přísná kontrola kvality při výrobě. Kultura Dailywell je navíc silným managementem kvality, takže každý odchozí přepínač splňuje náš postup hodnocení kvality a testování. Jakmile obdržíme jakoukoli stížnost zákazníka, velmi se zabýváme jakoukoli stížností na vydání, která je podle zlepšení vylepšena nebo zabráněna.

Krok 1: Stížnost zákazníka

Jakmile obdržíme jakoukoli stížnost zákazníka, poskytneme zákazníkovi formální formulář stížnosti, který je třeba vyplnit. Tento formulář požaduje, aby popis problému, situace, čas a zbývající zásoby zůstaly. Náš tým pro otázky kvality začne zkoumat problém podle formuláře

Krok 2: Analýza problému

Informace o problému od zákazníka, který dostaneme, poté náš tým pro kvalitu začne analyzovat, proč příčiny problému nastávají a jak ovlivňuje tento problém.

Tento proces analýzy je velmi podrobný, aby náš tým profesionální kvality pochopil přesný problém.

Krok 3: Korekční akce

Požadavkem na opravu je volání CAR, což je postup používaný v odpovědi na nevyhovující přepínače. CAR znamená, že podáváme zprávy o zjištěné neshodě a určili jsme hlavní příčinu a jak podniknout kroky k nápravě. CAR je opatření přijatá k odstranění hlavní příčiny, jak zabránit její opětovnému výskytu.

Krok 4: Odpovědět zákazníkovi

Předpokládá se výše než stížnost zákazníka, analýza problému a nápravná opatření, naše kvalita shrne klíčovou příčinu a klíčové preventivní opatření, abychom zákazníka informovali, jak vyřešit. Poslání společnosti Dailywell musí udělat zpětnou vazbu okamžitě, protože nechceme, aby se tento problém opakoval znovu a znovu.

Krok 5: Sledování akce

Poté, co poskytneme CAR, musíme sledovat analýzu účinku od zákazníka. Stížnosti, které jsou dobře vyřizovány, nám mohou pomoci udržet stávající zákazníky a vést k tomu, že se na mou společnost postoupí noví zákazníci.

Krok 6: Uzavřeno

Dobře zvládnuté stížnosti mohou prospět naší společnosti. Kvalitní tým kvality výroby se učí vnímat stížnosti jako příležitost k vybudování pevných a trvalých vztahů se zákazníky a zlepšení jejich zákaznických služeb. Stížnosti zákazníků poskytují společnosti cenné informace o tom, jak se musí zlepšit.

After Sales Service

Tisková zpráva