Poprodejní servis

Poprodejní servis

Poprodejní servis

Společnost Dailywell Electronics Co. Ltd důsledně dodržuje zásady „zákazník na prvním místě, kvalita na prvním místě“, zvláště extrémně přísná kontrola kvality při výrobě. Kromě toho je kultura Dailywell silným managementem kvality, takže jakýkoli odchozí přepínač splňuje náš postup hodnocení a testování kvality. Jakmile obdržíme jakoukoli stížnost zákazníka, velmi se zabýváme jakoukoli stížností na problém, což je zlepšení nebo zabránění.

Krok 1: Stížnost zákazníka

Jakmile obdržíme jakoukoli stížnost zákazníka, poskytneme zákazníkovi formální stížnost, kterou musí vyplnit. Tento formulář požaduje, aby byl popsán problém, situace, čas události a zbývající zásoby. Náš tým kvality začne problém zkoumat podle formuláře

Krok 2: Analýza problému

Informace o problému od zákazníka, které získáme, pak náš tým kvality začne analyzovat, proč k problému dochází a jak ovlivňuje jeho vznik.

Tento proces analýzy je dosti podrobný, aby podpora našeho týmu profesionální kvality pochopila přesný problém.

Krok 3: Opravná akce

Požadavek na akci opravy je volání CAR, což je postup používaný při odpovědi na nevyhovující přepínače. CAR znamená, že hlásíme zjištěnou neshodu a určili jsme hlavní příčinu a způsob, jak provést opatření k nápravě. CAR jsou opatření přijatá k odstranění základní příčiny, tedy jak zabránit jejímu opětovnému výskytu.

Krok 4: Odpovězte zákazníkovi

Za předpokladu výše uvedené stížnosti zákazníka, analýzy problémů a nápravných opatření bude naše kvalita shrnovat klíčovou příčinu a klíčovou preventivní akci, která má zákazníka informovat o způsobu řešení. Poslání společnosti Dailywell musí okamžitě poskytnout zpětnou vazbu, protože nechceme, aby se problém opakoval znovu a znovu.

Krok 5: Sledování akce

Poté, co poskytneme CAR, musíme sledovat analýzu účinku od zákazníka. Stížnosti, které jsou vyřízeny dobře, nám mohou pomoci udržet stávající zákazníky a mohou vést k tomu, že noví zákazníci budou postoupeni mé společnosti.

Krok 6: Zavřeno

Dobře vedené stížnosti mohou naší společnosti prospět. Tým dobré kvality výroby se učí vnímat stížnosti jako příležitost k budování silných a trvalých vztahů se zákazníky a zlepšování jejich zákaznických služeb. Stížnosti zákazníků poskytují společnosti cenné informace o tom, jak se musí zlepšit.

After Sales Service

Tisková zpráva