Jaké jsou prostředky SPDT, DPDT a 3PDT? Pokud si objednáte přepínač 9 stop, jaký je.

Jaké jsou prostředky SPDT, DPDT a 3PDT? Pokud si objednáte přepínač 9 stop, jaký je.

Ve skutečnosti tato jména znamenají, že kolik obvodů lze ovládat.
Podmínky pólu a hodu se také používají k popisu variací spínacího kontaktu. Počet „pólů“ je počet elektricky oddělených spínačů, které jsou ovládány jediným fyzickým ovladačem.
Například,
Spínač „SPST“ je jednopólový, jednohodinový, jednoduchý vypínač: Oba terminály jsou buď spojeny k sobě, nebo jsou od sebe odpojeny.
Spínač „SPDT“ je jednopólový, dvojitý hod, jednoduchý přepínač před přerušením: C (COM, Common) je připojen k L1 (NC, normálně uzavřený) nebo k L2 (NO, normálně otevřený).
„DPST“ je dvojpólový, jednohodinový, což odpovídá dvěma přepínačům SPST ovládaným obvodem.
„DPDT“ je dvojpólový, dvojitý hod, což odpovídá dvěma přepínačům SPDT ovládaným dvěma obvody.
„3PDT“ jsou 3 póly, dvojité vyvolání, což odpovídá 3 přepínačům SP a DT ovládaným dvěma obvody.

Tisková zpráva