Eftermarknadsservice

På området växlar fungerar världen på ett ordnat sätt på grund av oss. Vi har nyckeln till att utfärda en order.

Eftermarknadsservice

Eftermarknadsservice

DailywellElectronics Co. Ltd har konsekvent följt principerna "Kunden först, kvalitet först", särskilt extremt strikt kvalitetskontroll vid tillverkning. Dessutom,Dailywellkultur är en stark kvalitetsledning, så alla utgående växlar uppfyller våra kvalitetsutvärderingsprocedur och tester. När vi får ett kundklagomål, vi mycket oroande varje problem klagomål, som är förbättring eller förhindra enligt.

Steg 1: Kundklagomål

När vi har tagit emot ett kundklagomål kommer vi att tillhandahålla ett formellt klagomålsformulär som kunden kan fylla i. Detta formulär begär att problemets beskrivning, händelsesituation, inträffande tid och återstående lager. Vårt kvalitetsteam kommer att börja kartlägga frågan enligt formuläret

Steg 2: Problemanalys

Probleminformationen från kunden får vi, sedan kommer vårt kvalitetsteam att börja analysera varför problemet uppstår och hur det påverkar problemet.

Denna analysprocess är ganska detaljerad, för att stödja vårt professionella kvalitetsteam kommer att förstå det exakta problemet.

Steg 3: Korrigeringsåtgärd

Begäran om korrigeringsåtgärd är call CAR, vilket är en procedur som används för att svara på omkopplare som inte överensstämmer. CAR betyder att vi rapporterar om en upptäckt avvikelse och har fastställt en grundorsak och hur vi ska vidta åtgärder för att korrigera. CAR är åtgärder som vidtas för att eliminera grundorsaken och sedan hur man förhindrar att den upprepas.

Steg 4: Svara kunden

Förutsatt att ovanstående av kundklagomål, problemanalys och korrigeringsåtgärder, kommer vår kvalitet att sammanfatta den viktigaste orsaken och den viktigaste förebyggande åtgärden för att informera kunden om hur den ska lösa. Uppdraget avDailywellmåste ge feedback omedelbart eftersom vi inte vill att problemet ska hända igen och igen.

Steg 5: Spåra åtgärd

Efter den CAR vi tillhandahåller måste vi spåra analysen av effekt från kunden. Klagomål som hanteras väl kan hjälpa oss att behålla befintliga kunder och kan leda till att nya kunder hänvisas till mitt företag.

Steg 6: Stängt

Väl hanterade klagomål kan gynna vårt företag. Bra tillverkningskvalitetsteam lär sig att se klagomål som en möjlighet att bygga starka, varaktiga relationer med kunder och förbättra deras kundservice. Kundklagomål ger företaget värdefull information om hur de behöver förbättras.

Eftermarknadsservice

Pressmeddelande