Dailywell công bố xây dựng một nhà máy mới tại Đài Loan để nâng cao năng lực sản xuất.

Dailywell Thông báo về một nhà máy mới ở Đài Loan được xây dựng để nâng cao năng lực sản xuất

Dailywell công bố xây dựng một nhà máy mới tại Đài Loan để nâng cao năng lực sản xuất.

2020/2/26 Dailywell
Dailywell Thông báo về một nhà máy mới ở Đài Loan được xây dựng để nâng cao năng lực sản xuất
Dailywell Thông báo về một nhà máy mới ở Đài Loan được xây dựng để nâng cao năng lực sản xuất

Dailywell đang xây dựng một nhà máy mới ở Zhonghe, New Taipei City để tăng năng lực sản xuất.
Gần đây, do tác động của COVID-19 và yêu cầu ngày càng cao, Dailywell rất chú trọng đến việc chống lại vi rút và có kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất của chúng tôi.
Nhà máy mới được lên kế hoạch bắt đầu sản xuất vào tháng 3, ngoài ra chúng tôi hiện đang phát triển các sản phẩm mới, sẽ có nhiều lựa chọn sản phẩm hơn có thể được mong đợi trong nửa năm tới.
Dailywell đã hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị sản xuất, bao gồm cả quản lý an toàn và sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.


Thông cáo báo chí