Politika kvality

Politika kvality

Politika kvality

Pokračujte ve zvyšování kvality, abyste splnili očekávání zákazníka.

Společnost Dailywell Electronics Co. Ltd důsledně dodržovala zásady „Zákazník na prvním místě, Kvalita na prvním místě“, zejména extrémně přísná kontrola kvality při výrobě. Za účelem zvýšení spolehlivosti zákazníků u produktů a realizace filozofie řízení společnosti zahájila společnost Dailywell praxi systému kvality ISO 9001 od poloviny roku 1997.

1. Vysoká kvalita: Každý člen organizace je vyzýván, aby odpovídal za kvalitu a poskytoval vynikající produkty.

2. Vysoká spokojenost: Zajistěte, aby kvalita odpovídala potřebám zákazníků. Spokojenost a důvěra zákazníků je nejcennějším aktivem společnosti.

 

Závazek politiky jakosti

  • Nepřetržitý výzkum a vývoj v oblasti technologie výroby a absolutní přísnost v kontrole kvality.

  • Neustálé snižování nákladů, zvyšování produktivity a zvyšování kvality produktů.

  • Spolehněte se na zákaznicky orientovaný přístup k posílení spokojenosti zákazníků.

  • Společné přijetí a údržba systému řízení kvality zaměřeného na zákazníka ve spojení s prodejci, přidruženými dodavateli a zákazníky.

  • Přechod ze zaměření na poprodejní služby na předprodejní služby a založení společnosti Dailywell jako poskytovatele služeb.

  • Vyvíjí se od zaměření „Dailywell zdůrazňující kvantitu“ na „Dailywell zdůrazňující jak kvalitu, tak kvantitu“.

Provádění politiky kvality

  • Prosazování politiky jakosti.

Tato politika je známa všem zaměstnancům na různých setkáních, vzděláváních a školeních, doplněných různými publikacemi a komunikačními kanály.

  • Provádění politiky kvality.

Stanovením politiky kvality stanovte cíl, plánování, implementujte audit a zlepšete plánování. Politika kvality může být vylepšena PDCA a může vyhovět potřebám.

  • Politika kvality se neustále zlepšuje.

Na základě rozvojové strategie společnosti a tržních podmínek společnost každoročně stanoví svou obchodní politiku a roční cíle kvality a provádí činnosti zlepšování PDCA, aby zajistila, že jsou tyto cíle splněny.

Tisková zpráva