Πολιτική ποιότητας

DAILYWELL ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

DAILYWELL ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
DAILYWELL ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνεχίστε να βελτιώνετε την ποιότητα για να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες του πελάτη.
 
DailywellΗ Electronics Co. Ltd έχει τηρήσει σταθερά τις αρχές «Πρώτα ο πελάτης, πρώτα η ποιότητα», ιδιαίτερα εξαιρετικά αυστηρός έλεγχος ποιότητας κατά την κατασκευή. Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των πελατών για τα προϊόντα και την υλοποίηση της φιλοσοφίας της διαχείρισης της εταιρείας,Dailywell έχει ξεκινήσει την πρακτική του συστήματος ποιότητας ISO 9001 από τα μέσα του 1997.
 
1. Υψηλή ποιότητα: Κάθε μέλος του οργανισμού καλείται να είναι υπεύθυνο για την ποιότητα και να παρέχει τα εξαιρετικά προϊόντα.
 
2. Υψηλή ικανοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών. Η ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη των πελατών είναι τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

 

Δέσμευση Πολιτικής Ποιότητας

  • Αδιάκοπη Ε&Α στον τομέα της τεχνολογίας κατασκευής και απόλυτη αυστηρότητα στον ποιοτικό έλεγχο.

  • Συνεχής μείωση κόστους, βελτίωση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

  • Εξάρτηση από μια πελατοκεντρική στάση για την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών.

  • Από κοινού υιοθέτηση και συντήρηση ενός πελατοκεντρικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε συνδυασμό με πωλητές, συνδεδεμένους προμηθευτές και πελάτες.

  • Μετάβαση από την εστίαση στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση στην υπηρεσία πριν από την πώληση, καθιερώνοντας Dailywell ως πάροχος υπηρεσιών.

  • Εξέλιξη από ένα "Dailywell δίνοντας έμφαση στην ποσότητα" σε ένα "Dailywell δίνοντας έμφαση τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα».

Εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας

  • Υποστήριξη πολιτικής ποιότητας.

Αυτή η πολιτική είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό με διάφορες συναντήσεις, εκπαίδευση και κατάρτιση, που συμπληρώνονται από διάφορες δημοσιεύσεις και κανάλια επικοινωνίας.

  • Εφαρμογή πολιτικής ποιότητας.

Με τη θέσπιση πολιτικής ποιότητας, καθορίστε στόχο, προγραμματίστε, εφαρμόστε τον έλεγχο και βελτιώστε τον προγραμματισμό. Η πολιτική ποιότητας μπορεί να βελτιωθεί από το PDCA και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες.

  • Η πολιτική ποιότητας συνεχίζει να βελτιώνεται.

Βάσει της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας και των συνθηκών της αγοράς, η εταιρεία θέτει ετησίως την επιχειρηματική της πολιτική και τους ετήσιους στόχους ποιότητας και εφαρμόζει τις δραστηριότητες βελτίωσης του PDCA για να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων.

Δελτίο τύπου