Proč se rozměr spínače Dailywell MPB liší od SPEC?

Proč se rozměr spínače Dailywell MPB liší od SPEC?

Společné série Dailywell MPB jsou MPB 19 ~ 25 a MPB 16. Například MPB19, 19 znamená velikost otvorů, pokud je velikost horního víčka 22 mm. Celá řada dodržuje toto pravidlo návrhu. Navíc výrobní linka MPB19 ~ 25, uzamykatelná nebo nezamykatelná, je velikost tlačítka (včetně délky identity / délky ovladače / délky tlačítka) stejná. Řada MPB16 je však rozdělena na MPB16 a MPB16L, délka identity se liší od délky tlačítka.

Tisková zpráva