Jaký význam mají produkty Dailywell IP65, IP67 a IP 68?

Jaký význam mají produkty Dailywell IP65, IP67 a IP 68?

IP je zkratka pro „Ingress Protection“ proti objektům, které zasahují do krytu jakéhokoli typu zařízení. Hodnoty IP jsou definovány v normě IEC 60529, která byla vyvinuta mezinárodní elektrotechnickou komisí. Konkrétně IEC 60529 definuje kryt jako „část poskytující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a v jakémkoli směru ochranu před přímým kontaktem“.
Hodnocení IP je formátováno jako „IP“ následované dvěma číslicemi. První číslice označuje úroveň ochrany proti pevným látkám, jako je prach, a druhá číslice označuje úroveň ochrany proti kapalinám. Obrázek 1 znázorňuje formáty IP a jako příklad používá IP56. Níže uvedená tabulka slouží k vysvětlení.

Tisková zpráva